Количка

0 артикула
     
Добре дошли в нашия магазин!
Филтри

Условия за лизинг

Условия за кандидатстване за кредит на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД предоставя услугите си само на пълнолетни граждани на Република България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно действащото българско законодателство.
 
В зависимост от стоковата група размера на кредита и срока на изплащане са:
 
 •     i.  черна техника – от 150 до 8000 лв.и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

 •    ii.  бяла техника – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

 •   iii.  климатична техника - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

 •   iv.  компютърни и периферни устройства – от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

 •    v.  мобилни телефони - от 150 лв.  до 3000 лв. срок на изплащане от 3 до 12 месеца;

 •   vi.  мебели и интериорно обзавеждане - от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца

 •  vii.  строителни материали и оборудване – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца

 • viii.  други - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца

 
Минималната месечна вноска по одобрен кредит не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева.
 
След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и  след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделен клиент, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД може да предложи на кандидатстващото лице различени от заявените от него брой и размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по  телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит, след изричното съгласие на кандидатстващото лице с настъпилата промяна.
 
Предоставената  информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобо да. „БНП Париба Пърсънъл  Файненс” ЕАД се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация,  включително и при/чрез независими източници. Лицето дава съгласието си  „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД  да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал.3 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги.  „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД  може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. 
 
Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на  „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606  - гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14.
 
С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен в договора адрес на Кредитополучателя.
 
„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи  в  Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство. 
 
„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД не носи отговорност за обработка и съхранен ие на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат  установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.
 

 
    

Общите условия за онлайн покупка на кредит на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД:  

Инструкции и процедура за онлайн Ти Би Ай Кредит

 

 • 1. Изберете стоката /стоките, която искате да закупите на изплащане и ги добавете в кошницата с бутон Купувам. При стъпката „Начин на разплащане” от оформянето на Вашата поръчка изберете „ Разплащане на Кредит от TBI” На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 100 лв.
 • 2. С помощта на Ти Би Ай Кредит калкулатора, лесно може да се ориентирате за сроковете и оскъпяването при разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант. Изчисленията са автоматични след задаване на срок на кредита.Изберете план на изплащане, и дайте своето съгласие за обработка на личните данни.За целта се запознайте с документа „ Искане декларация за потребителски кредит" и маркирайте полето за «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин извършвате електронно изявление, че сте запознати и приемате условията.
 • 3. Попълнете коректно на български език полетата със следните данни: име, презима, фамилия, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.
 • 4. Запознайте се и приемете Общите условия за онлайн покупка.
 • 5. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от Вас "Енди-Син" ЕООД изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Кредит.
 • 6. Служител на Ти Би Ай Кредит ще се свърже с Вас на посочените телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.
 • 8. "Енди-Син" ЕООД ще Ви информира за становището по искания кредит.
 • 9. След одобрение за кредит, при получаване на Вашата поръчка, Вие следва да изпълните следните стъпки:
 • a) Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.
 • b) Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни.
 • Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!", датата и се подписва.
 • c) Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен и фактура.

· Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".

· Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 5 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ" Страница 5 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител".

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

· Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие „Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента „Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от вида на защитата

- подпис на клиента

· Фактура

Получател: подпис на клиента

d) След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

e) За клиента остава:

· Екземпляр на договора за потребителски кредит

· Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

· Оригинална фактура

f) Куриерът трябва да върне към "Енди-Син" ЕООДследния набор от документи:

· Искане - подписана декларация за потребителски кредит

· Договор за потребителски кредит - подписан

· Копие от личната карта на клиента - подписано ,вярно с оригинала

· Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен -подписан.

· Копие от фактура - подписана

· Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.

10. При връщане на стока от клиента, Енди-Син ЕООД уведомява Ти Би Ай Кредит, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.

 


 

Общи условия

 

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Мобилни телефони подлежат на разрочено плащане до 15 месеца и към тях не се прилага застраховка „ Имущество”. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.endymarket.bg посредством кликване върху бутона “Поръчай на изплащане”, след което се следва предвидената процедура. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. "Енди-Син" ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. "Енди-Син" ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като "Енди-Син" ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 5 (пет) работни дни и започва да тече от момента, в който "Енди-Син" ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.
 
ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
 
С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:
 
1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ми предоставиха информация за:
 

1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД; „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121554961, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 0003721 от КЗЛД; „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Юнак” № 11-13, ЕИК 131287026, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0003479/02.11.2004 г. на КЗЛД

2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на предварителни кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит, от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД на моята платежоспособност и предварителна оценка на риска за „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД от евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията ми, за събиране на вземания, за предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми - когато имам открити такива в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно в „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);

3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и от физически и/ или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД;

4. Задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно с „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД;

5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно за правата ми по Глава пета ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да заличат, коригират или блокират моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да възразя пред „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно пред „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и пред „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно до „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и до „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно;

6. Срока за съхраняване на личните ми данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще съхраняват, обработват и използват предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор ще бъда допълнително уведомен/ а за срока за съхраняване. 

2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в качеството им на администратори на лични данни да включат личните ми данни в съответната база данни, в т.ч. да съхраняват, обработват и използват всички предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще им предоставям в бъдеще) за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), като ги упълномощавам да проверяват тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да искат от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намерят това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация и копие от нея да бъдат съхранявани в документалния архив на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно - на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще сключа Договор за потребителски кредит.

3. Давам изричното си съгласие, „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да съхраняват копия на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация като потенциален клиент на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД.

4. Давам изричното си съгласие „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД самостоятелно и/или посредством възлагане на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да изискват и да получават лични данни, свързани с гражданската ми регистрация, както и да обработват същите по смисъла на §1 от ДП на ЗЗЛД от национална база данни „Население”, както и да проверяват моята кредитоспособност и да удостоверяват моите лични данни в съответствие със ЗЗЛД, като изискват и получават справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като овластявам поотделно „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да действат като мои пълномощници по смисъла на ЗЗЛД, включително да изискват и да получават справки за начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

5. Декларирам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит да бъда включен/а в съответната застрахователна програма, която ще защити моя кредит при настъпване на определените застрахователни събития, а при предоставяне на кредитна карта да бъда включен/а в съответната застрахователна програма за кредитни карти. Давам своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат обработени и съхранявани от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, в качеството му на застрахователен агент, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, в качеството му на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на съответните застрахователни договори по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и от съответното застрахователно дружество и от неговите партньори за целите на администриране на определените застрахователни покрития. (При несъгласие да се зачертае описаното съгласие).

6. Наясно съм, че следва да потвърдя даденото с настоящата декларация съгласие в телефонен разговор, проведен със служител на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД.